KVKK Aydınlatma Metni

6698 Sayılı Kanunun Kapsamı ve Amacı Nedir?

Bu aydınlatma metni Furkan Web Yazılım Hizmetleri olarak anılan furkanuludag.com.tr sitesini ziyaret eden bireysel müşteriler, kurumsal müşteriler ve 3. ziyaretçileri aydınlatma amacıyla hazırlanmıştır.


Furkan Web Yazılım Hizmetleri olarak, siz değerli müşterilerimizin paylaştığı kişisel verilerin korunması ve güvenliği konusuna önem veriyoruz. Özel hayatın gizliliği ve temel hak ve hürriyetlere saygı ilkesi çerçevesinde elde edilen kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” olarak anılacaktır) kapsamında şirketimiz bünyesinde işlenmektedir.


İşleme: KVKK’nın 3. maddesi uyarınca kişisel verilerin depolanması, kaydedilmesi, saklanması, aktarılması, açıklanması elde edilebilir bir hale getirilmesi olarak tanımlanmıştır.


Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir?

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;

İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, banka hesap ve iban numarası, cookie(çerez) kayıtları ve temsilcimizle görüştüğünüz sesli ve yazılı her türlü konuşmalar delil olarak saklanmaktadır. Amacımız veri sorumlusu kimliği, kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaç ve usulleri, verilerin toplanmasının hukuksal nedenleri, kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği ve veri sahiplerinin hakları konusunda en açık biçimde sizleri bilgilendirmektir.


Kişilerin, özel hayatının gizliliğini sağlayabilmek için üçüncü kişilerin eline geçmesinde sakınca bulunan verilerinin hukuken korunması için, 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girmiştir. Yürütülen tüm iş süreçlerinde işlenen tüm veriler bu kapsamda değerlendirilerek kişisel veri olarak kabul edilmekte ve yasa gereği koruma altına alınmaktadır.


Kişisel Verileri Kimlerle ve Neden Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz üçüncü kişiler ile paylaşımı kesinlikle yapılmamaktadır. Sitemiz Furkan Web Yazılım Hizmetleri(furkanuludag.com.tr) üzerinde bulunan kişisel bilgileriniz, destek talepleriniz ve alışveriş detaylarınız yalnızca, idari, hukiki ve sadece yasal zorunluluk hali oluşturan resmi kurum/kuruluşlara aktarımı yapılmaktadır. Tarafınıza ait bilgi ve belge talebi oluşmaması durumunda verileriniz kimseyle paylaşılmamakla birlikte sistemlerimizde şifreli şekilde saklanmaktadır.


Kvkk Kapsamında Veri Sahibinin Sahip Olduğu Haklar Nelerdir?

Mevzuatın izin verdiği ölçüde ve durumlarda yukarıda belirtilen maddeler uyarınca veri paylaşımı yapmaktadır.

KVKK uyarınca aşağıda yer alan haklardan faydalanabilirsiniz:

● Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

● Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

● Kişisel verilerinizin yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişilere bilme,

● Kişisel verilerinizin hatalı / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

● Kişisel verilerinizin 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

● Kişisel verileriniz aktarıldıysa hangi kuruma veya kuruluşa aktarıldığını öğrenme,

● Kİşisel verilerin işlenme amacını ve bunların amaca uygun olup olmadığını talep etme hakkına sahipsiniz.


Bu kapsamda talep istenilmesi yalnızca mail yoluyla işleme alınmaktadır. İletilen talepler en geç otuz iş günü içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.


Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ve talep etmek için kvkk@furkanuludag.com.tr adresine kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kaleme aldığınız ıslak imzalı dilekçenizi göndermeniz gerekmektedir.

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. Web Sitemiz ❤️ Doruk Hosting ve Bilişim Teknolojileri A.Ş. Tarafından Özenle Barındırılmaktadır